SẢN PHẨM

thông tin liên hệ
Hotline
- 0939 546 379

BAO BÌ NHỰA

máy cắt túi PE1
máy cắt túi PE1
máy cắt túi PE2
máy cắt túi PE2
Túi PE1
Túi PE1
Túi PE2
Túi PE2
Túi PE3
Túi PE3
Máy cắt túi pp1
Máy cắt túi pp1
Máy cắt túi PP2
Máy cắt túi PP2
Máy cắt túi PP3
Máy cắt túi PP3
Túi PP1
Túi PP1
Túi PP2
Túi PP2
Túi PP3
Túi PP3
Túi PP4
Túi PP4
Túi OPP 1
Túi OPP 1
Túi OPP 2
Túi OPP 2
Túi OPP 3
Túi OPP 3
Túi OPP 4
Túi OPP 4
Túi OPP 5
Túi OPP 5
Túi OPP+CPP 1
Túi OPP+CPP 1
Túi OPP+CPP2
Túi OPP+CPP2
Túi OPP+CPP 3
Túi OPP+CPP 3
Túi PE+MPET+OPP
Túi PE+MPET+OPP
Túi PE+MPET+PET
Túi PE+MPET+PET